Érvek a DEI munkahelyek mellett

A sokszínű, nyitott, esélyegyenlő, befogadó vállalatok (DEI) jellemzői:

/Az Ön vállalatára jellemzők az alábbiak? Nem? Akkor kérem, vegye fel velem a kapcsolatot!/

 • Innovatív
 • Kreatív
 • Gyors reagálás a megváltozott körülményekre
 • Jó döntéseket hoz
 • Jól alkalmazkodik
 • Termelékeny
 • Jól teljesít
 • Jó munkáltató
 • Erős munkavállalói elkötelezettség
 • Alacsony fluktuáció
 • Jó, hatékony ügyfélkiszolgálás
 • Jó a hírnevük
 • Folyamatosan nagy profitot termel

1. A DEI szervezetek innovatívabbak és kreatívabbak

A munkahelyi sokszínűség innovációt és kreativitást vált ki. A különböző háttérrel, készségekkel és tapasztalati szinttel rendelkező munkavállaló azt jelenti, hogy az emberek nagyobb valószínűséggel eltérően és változatosan közelítik meg ugyanazokat a problémákat. A sokszínű szervezetek egy összetett problémát, a dolgozók különbözőségéből adódóan újszerű megoldásokkal és ötletekkel oldanak meg. A Forbes tanulmánya szerint a vállalatvezetők 85 százaléka úgy gondolja, hogy „a sokszínű és befogadó munkaerő döntő fontosságú az innovációt elősegítő ötletek megfogalmazásában és megvalósításában”.

Ez vonatkozik a vállalat vezetői szintjére is. A Boston Consulting Group tanulmánya megállapította, hogy a sokszínű vezetői csapattal rendelkező vállalatok 19 százalékkal magasabb innovációval kapcsolatos bevételt értek el, mint azok, amelyek vezetői sokszínűségben átlag alatt maradtak. Daan van Knippenberg és Michaéla C Schippers egyik kulcsfontosságú tanulmánya megállapította, hogy a sokszínűség csak akkor vezet innovációhoz és kreativitáshoz, ha a munkahely pszichológiai biztonságot is nyújt. Más szóval, az emberek csak akkor járulnak hozzá az újszerű ötletekhez, ha jól érzik magukat, és a munkahely támogatja a megszólalást.  Josh Bersin tanulmánya megállapította, hogy az inkluzív vállalatok 1,7-szer nagyobb valószínűséggel lesznek innovációs hajtóerői iparágukban.

2. Az DEI szervezetek gyorsabban oldják meg a problémákat

Mivel a sokszínű cégek innovatívabbak és kreatívabbak, gyorsabban is oldják meg a problémákat. A Harvard Business Review-ban ismertetett kutatás azt találta, hogy azok a csapatok, amelyek gondolkodási stílusában nagyobb a kognitív sokféleség, gyorsabban képesek megoldani a problémákat, mint az egyformán gondolkodók. Ez a kutatás arra a következtetésre jutott, hogy azoknak a szervezeteknek, amelyek szeretnének fejlődni a  problémamegoldások területén, dolgozniuk kell azon, hogy segítsék a munkavállalókat a saját egyéniségük kidomborításában ahelyett, hogy bizonyos gondolkodásmódra neveljék őket.

3. A DEI szervezetek jobb döntéseket hoznak és jobban alkalmazkodnak.

A sokszínű cégek nemcsak gyorsabban, hanem jobb döntéseket is hoznak. A Cloverpop tanulmánya összefüggést talált a sokszínűség és a döntéshozatal között. Kutatásuk szerint a sokszínű munkahelyek az esetek 87 százalékában jobb üzleti döntéseket hoznak, mint a nem sokszínű munkahelyek. A jobb döntéshozatal, jobb alkalmazkodóképességhez is vezet. A fent említett Josh Bersin kutatás azt is megállapította, hogy a befogadó, sokszínű vállalatok 1,8-szor nagyobb valószínűséggel készek a változásra, mint kevésbé befogadó, kevésbé sokszínű versenytársaik. A Harvard Business Review szerint a sokszínűbb csapat a készségek és ötletek szélesebb skáláját tudják felmutatni, ami a vállalatot alkalmazkodóbbá és a változásokra hajlamosabbá teszi – ami nagyobb üzleti sikerhez vezet és versenyképesebb céget eredményez a globális üzleti környezetben.

4. A DEI szervezetek termelékenyebbek és jobban teljesítenek

Noha a hasonló emberekből álló homogén munkahelyen dolgozni látszólag könnyebbnek tűnik, rengeteg kutatás mutat rá, hogy a sokszínű, befogadó munkahelyek valójában termelékenyebbek. Az elmélet szerint a hasonló gondolkodású emberek gyorsan belenyugodnak a status quo-ba, ami stagnálást eredményez. Ezzel szemben a sokszínűség ösztönzi az embereket határaik feszegetésére, és egészséges verseny légkörhöz vezet. Ez arra késztet minden alkalmazottat, hogy hiteles és produktív énjének a legjobbját hozza ki magából. A Harvard Business Review kutatása különösen a nemi sokszínűség előnyeire talált bizonyítékot, és arra a következtetésre jutott, hogy a nemek közötti sokszínűség termelékenyebb vállalatokhoz vezet.

A Williams Institute felmérése, kimutatta, hogy az LMBTQ alkalmazottak gyakran elrejtik személyazonosságukat a nem befogadó munkahelyeken. Ez stresszhez, szorongáshoz, egészségügyi problémákhoz és a munkatársakkal való feszült kapcsolatokhoz vezet. Ezért azok a vállalatok, amelyek LMBTQ-barát munkahelyeket hoznak létre, nemcsak a stresszt csökkentik és javítják az LMBTQ-alkalmazottak egészségi állapotát, hanem növelik a munkával való elégedettséget, javítják a munkatársi kapcsolatokat és növelik a termelékenységet.

5. A DEI vállalatokat jobb munkáltatónak tekintik

A befogadó szervezetnél végzett munka egyre nagyobb prioritást jelent az álláskeresők számára. A Glassdoor felmérése szerint az álláskeresők 76 százaléka mondta azt, hogy a munkahelyi sokszínűség fontos tényező az álláskeresésben. Azáltal, hogy egy vállalat sokszínű munkatársakkal rendelkezik, megmutatja az állásra jelentkezőknek, hogy cége nyitott, befogadó és támogató.

6. A DEI vállalatoknál erősebb a munkavállalói elkötelezettség

Az alkalmazottak bevonása a legtöbb HR csapat egyik fő célja. Az alkalmazottak elkötelezettsége csökkent fluktuációhoz, boldogabb és produktívabb alkalmazottakhoz, magasabb ügyfélmegtartáshoz és magasabb nyereséghez vezet. A Weber Shandwick kutatása például azt találta, hogy az elkötelezett alkalmazottak 24 százalékkal nagyobb valószínűséggel növelik az eladásokat. Összhangban azzal a kutatással, amely azt mutatja, hogy a sokszínű vállalatok termelékenyebbek, a sokszínű vállalatoknak nagyobb valószínűséggel vannak olyan alkalmazottai is, akik jobban beilleszkednek a cégkultúrába és elkötelezettebbek.

A Deloitte kutatása megállapította, hogy az alkalmazottak elkötelezettsége a vállalat sokszínűségére és befogadására irányuló kezdeményezéseinek közvetlen eredménye. A kutatás szerint „Amikor az alkalmazottak úgy gondolják, hogy szervezetük erősen elkötelezett és támogatja a sokszínűséget, és úgy érzik, hogy nagy mértékben be vannak vonva, akkor 80%-kal nagyobb valószínűséggel értenek egyet azzal, hogy egy jól teljesítő szervezetben dolgoznak.”

7. A DEI vállalatoknál alacsony a fluktuáció mértéke

Egyszerű: a sokszínűség és a befogadás elköteleződéshez vezet, és az elkötelezett alkalmazottak tovább maradnak alkalmazásban. Ha az alkalmazottak úgy érzik, hogy megbecsülik, akkor nagyobb valószínűséggel maradnak lojálisak. A Glassdoor felmérése azonban azt találta, hogy a megkérdezettek 57 százaléka úgy gondolja, hogy jelenlegi munkaadója nem tesz eleget a munkaerő sokszínűségének növelése érdekében – ez a munkahely elhagyásoknak az egyik lehetséges fő oka. A nemek, a vallások és az etnikai hovatartozás sokfélesége bizonyítottan javítja a megtartást. A kisebb fluktuáció pedig kevesebb költséget jelent. A Center for American Progress tanulmánya arra a következtetésre jutott, hogy egy szakképzett alkalmazott pótlásának átlagos költsége több mint kétszerese annak a költségnek, mint egy éven keresztül megtartani az alkalmazottat.

8. A DEI vállalatok jobban ki tudják szolgálni változatos ügyfélkörüket

Egy sokszínű csapat nagyobb valószínűséggel megérti vagy felfedi azokat a kihívásokat, amelyekkel különféle ügyfeleik szembesülhetnek. Ha tehát sokszínű csapattal rendelkezik, szervezete jobban tud együtt érezni sokszínű ügyfelei iránt.

9. A DEI cégeknek jobb a hírnevük

Azokat a vállalatokat, amelyek a sokszínűséget és a befogadást küldetésük részévé teszik, kívánatos, társadalmilag felelős szervezeteknek tekintik – ami jobb hírnevet eredményez az ügyfelek és a befektetők körében. Ezra W. Zuckerman piaci értékeléssel kapcsolatos kutatása szerint a befektetők értékelik, ha a vállalatok követik a „jó gyakorlatokat”, amelyek egyike a munkahelyi sokszínűség előmozdítása. Ez a kutatás megállapította, hogy azokat a vállalatokat, amelyek megszegik ezeket az elfogadott normákat, megbüntetik értékeléseik során. Az egészen 1996-ig visszanyúló kutatások kimutatták, hogy a vállalatok gyakran tapasztalnak ugrásszerű emelkedést a részvényárakban, miután megszerezték a sokszínűséggel kapcsolatos díjakat, elismeréseket.

10. A sokszínű munkatársak és a sokszínű vezetőik több profitot termelnek

A fenti tényezők mindegyike jövedelmezőbb vállalkozásokhoz vezet. A McKinsey & Company 180 vállalatot vizsgált meg Franciaországban, Németországban, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban, és megállapította, hogy azok a cégek, amelyek vezetői csapatában több nő és külföldi állampolgár szerepel, pénzügyileg is jobban teljesítettek. A McKinsey további kutatásai szerint a különböző nemi identitású munkavállalókból álló vállalatok 35 százalékkal nagyobb valószínűséggel teljesítenek jobban versenytársaiknál. 2013-ban a Center for Talent Innovation megállapította, hogy a magas szintű diverzitással rendelkező amerikai vállalatok 48 százaléka növelte piaci részesedését az előző évhez képest.

Ezzel szemben az alacsony diverzitású vezetői csoportok mindössze 33 százalékánál nőtt a piaci részesedés éves szinten. A profit költségmegtakarítás formájában is jelentkezhet. Az Out Now Consulting tanulmánya szerint az Egyesült Államok gazdasága évente akár 9 milliárd dollárt is megtakaríthatna, ha a szervezetek könnyebben tudnának biztonságos környezetet teremteni az LMBTQ közösséghez tartozó munkavállalók számára.